Профилактика на климатици в Стара Загора

Профилактиката е една от дейностите, които могат да възвърнат първоначалната ефективност на Вашата климатична система. Това включва различни по вид етапи, които със сигурност ще допринесат за удължаване живота на Вашия климатик, както и за това той да бъде също така ефективен и в най-високите летни, и в най-ниските зимни температури. Периодичното преглеждане на уреда и навременната компетентна намеса от специализиран екип дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на климатика, като по този начин се удължава неговия експлоатационен срок. Редовната профилактика на системата предоставя както по-здравословен и уютен микроклимат в помещението, така и по-нисък разход на електроенергия. Препоръчително е да се прави преглед на състоянието ѝ веднъж годишно, когато работи активно през сезоните.

Цени за профилактика на климатик:

  • Преглед и почистване на климатик на адрес без демонтаж100 лв.
  • Преглед и почистване на хиперинверторен климатик на адрес без демонтаж120 лв.

Как протича и какво включва услугата "Профилактика на адрес" :


За почти всички типове климатични системи регулярно поддържани или такива работещи в слабо запрашена среда.

Технологично време за извършване на услугата: от 1 - 3 часа.


Включва обща преценка на състоянието на климатика.
Разглобяване на вътрешното тяло и почистването му.
Преценка състоянието на дренажа и почистването му при необходимост.
Преценка състоянието на външното тяло и почистването му при необходимост.
Почистване и дезинфекциране на въздушните прахоулавящи филтри.
Асемблиране и запуск на системата.
Замерване на техническите показатели на системата.

  • Пълна профилактика на климатик в сервиз173 лв.
  • Пълна профилактика на хиперинверторен климатик в сервиз196 лв.

Как протича и какво включва услугата "Профилактика в сервиз" :


За малки до средно големи битови климатици с целогодишно ползване или съоръжения работещи в силно запрашена среда.

Технологично време за извършване на услугата: от 1 - 3 дни.


Включва демонтиране на вътрешния и външен блок на климатика.
Транспортиране до сервиза и щателно разглобяване на компонентите му.
Третиране с химични препарати за цялостното му почистване и дезинфекциране.
Асемблиране и монтиране отново на адреса.
Преценка състоянието на дренажа и почистването му.
Запуск на климатика и замерване на техническите показатели на системата.

*Цените се отнасят за модели с мощност до 14,000 Btu без включен ДДС.

© СЕН ХОЛДИНГ ЕООД - СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ