Климатик на изплащане с потребителски стоков кредит

UniCredit

За потребителски стоков кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи постоянни доходи.

Условия на кредита:
- Размер на кредита от 150 до 50 000 лв.
- Срок на погасяване от 3 до 72 месеца.
- С или без първоначална вноска според желанието на клиента.
Необходими документи за кандидатстване:
- Копие на лична карта на кредитоискателя, заверена с текст 'Вярно с оригинала' и подпис на физическото лице.
Какви предимства получавате, избирайки услугата на UniCredit:
- Гарантирано бързо одобрение.
- Достъпни, малки, месечни вноски, фиксирани за целия период на кредита, които не се променят.
- Няма скрити такси и комисионни.
- Без банкови такси при плащане чрез всеки клон на УниКредит Булбанк.
Процедура:
- Попълване на искане за потребителски кредит.
- Време за разглеждане на искането - до 15 минути.
- При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока.
Схеми на изплащане:
- Богат избор на схеми от 3 до 72 месеца.
- При желание от страна на клиента вноските могат да бъдат предплатени без да бъдат начислявани други лихви или наказателни такси.

TBI Credit

За целеви кредит могат да кандидатстват лица, пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани с регулярни доходи.

Условия на кредита:
- Размер на кредита от 100 до 10 000 лв.
- Срок на погасяване от 3 до 36 месеца.
- С или без първоначална вноска според желанието на клиента.
Необходими документи за кандидатстване:
- Лична карта и искане за финансиране (попълва се от консултанта в магазина)
Процедура:
- Попълване на искане за потребителски кредит.
- Време за разглеждане на искането - до 15 минути.
- При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока.

© СЕН ХОЛДИНГ ЕООД - СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ