Монтаж на климатици в Стара Загора

Преди монтаж на закупен климатик може да бъде направена безплатна консултация и обстоен оглед на мястото предвидено от потребителя за инсталацията му. Климатикът трябва да бъде монтиран спрямо изискванията на производителя и да е достъпен за евентуални последващи ремонти и профилактика.

Цени за монтаж на климатик:

  • Стандартен монтаж на климатик от 07'000 до 14'000 Btu250 лв.
  • Стандартен монтаж на климатик от 16'000 до 22'000 Btu280 лв.
  • Стандартен монтаж на климатик от 24'000 до 30'000 Btu350 лв.
  • Стандартен монтаж на климатик от 33'000 до 60'000 Btu500 лв. (след оглед)
* В цената не са включени дейности като етажност при липса на асансьор, демонтаж и монтаж на стъклопакети, монтаж с необходимост от използването на скеле или подемна техника. Всички подобни услуги се тарифират допълнително по отвърден ценоразпис.

Как протича и какво включва услугата "Стандартен монтаж" :


Включва препоръка при избора за място на климатика.
Пробиване на проходен отвор ф45 (1 бр.) в стена. Мястото на перфорация не може да бъде в носещи сградни конструктивни елементи.
Фиксиране на стойката за вътрешното тяло и конзолите за външното (бели, стандартни).
Свързване на двете тела с медни тръби до 3 м. комуникационен кабел, захранващ кабел до 4 м. и отводнителен маркуч с UV защита (ф20).
Поставяне на бял PVC кабелен канал вътре към тръбите до 0.5 м. (60х50) и към захранващия кабел до 2 м. (16х16).
Вакумиране на системата и инспекция за херметичност.
Запуск и замерване на техническите показатели на системата.
Инструктаж по правилната експлоатация на уреда.

  • Специализиран монтаж на климатик от 07'000 до 14'000 Btu390 лв.

Как протича и какво включва услугата "Специализиран монтаж" :


Включва препоръка при избора за място на климатика.
Пробиване на проходен отвор ф45 (1 бр.) в стена. Мястото на перфорация не може да бъде в носещи сградни конструктивни елементи.
Фиксиране на стойката на вътрешното тяло и конзолите за външното (опция - неръждаеми, поцинковани).
Свързване на двете тела с медни тръби до 3 м. изолацията към тях, комуникационни кабели и отводнителна PVC тръба (ф20).
Поставяне на бял PVC кабелен канал вътре към тръбите до 2 м. (60х50) и към захранващия кабел до 4 м. (16х16)
Инсталиране на онлайн контролер за управление на климатик (опция).
Монтаж на нискотемпературен кит против замръзване на външното климатично тяло.
Поставяне на антивибрационни тампони и PVC кондензна вана към външното тяло.
Вакумиране на системата и инспекция за херметичност.
Запуск и замерване на техническите показатели на системата.
Инструктаж по правилната експлоатация на уреда.

Виж още:
Монтаж с предварително полагане на тръби.
Цени при допълнителни монтажни дейности.

* Всички цени са с вкл. ДДС.
* При допълнителни монтажни дейности всички СМР се калкулират по утвърден ценоразпис.

© СЕН ХОЛДИНГ ЕООД - СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ