Профилактика на климатици в Стара Загора

Една от дейностите, които могат да възвърнат първоначалната ефективност на Вашата климатична система, е профилактиката. Това включва различни по вид етапи, които със сигурност ще допринесат за удължаване живота на Вашия климатик, както и за това той да бъде също така ефективен и в най-високите летни, и в най-ниските зимни температури. Периодичното преглеждане на уреда и навременната компетентна намеса от специализиран екип дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на климатика, като по този начин се удължава неговия експлоатационен срок. Редовната профилактика на системата предоставя както по-здравословен и уютен микроклимат в помещението, така и по-нисък разход на електроенергия. Препоръчително е да се прави преглед на състоянието ѝ веднъж годишно, когато работи активно през сезоните.

Цени за профилактика на климатик:

  • Преглед и почистване системата на адрес, без демонтаж50 лв.

Как протича и какво включва услугата "Профилактика на адрес" :


Включва обща преценка на състоянието на климатика.
Разглобяване на вътрешното тяло и почистването му.
Преценка състоянието на дренажа и почистването му при необходимост.
Преценка състоянието на външното тяло и почистването му при необходимост.
Почистване и дезинфекциране на въздушните прахоулавящи филтри.
Асемблиране и запуск на системата.
Замерване на техническите показатели на системата.

  • Пълна профилактика на климатик в сервиз120 лв.

Как протича и какво включва услугата "Профилактика в сервиз" :


Включва демонтиране на вътрешния и външен блок на климатика.
Транспортиране до сервиза и щателно разглобяване на компонентите му.
Третиране с химични препарати за цялостното му почистване и дезинфекциране.
Асемблиране и монтиране отново на адреса.
Преценка състоянието на дренажа и почистването му.
Запуск на климатика и замерване на техническите показатели на системата.

*Цените се отнасят за модели с мощност до 14,000 Btu без включен ДДС.

© СЕН ХОЛДИНГ ЕООД - СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ