Трябва ли да се допълва фреонът всяка година?

Не е задължително! Но от количеството хладилен агент (фреон) зависи оптималната работа на уреда и ако той не е в норма може да възникнат неприятни последици за системата. Нормално е да има до 5% загуба на хладилния агент годишно, ето защо количеството фреон трябва да се проверява веднъж в годината и да се допълва, ако има нужда, за да работи климатикът добре и икономично. Проверката се извършва от оторизиран сервиз за климатици.


Климатици и Сервиз Стара Загора. Климатици Mitsubishi Electric | Mitsubishi Heavy | Daikin | Fujitsu | General | Gree | Toshiba | Panasonic | Hitachi