Кога да потърсим техник за ремонт на климатик?

При съмнение в нормалната работа на Вашата климатична система, не се колебайте да се свържете с нас за съвет или заявка за диагностика. Понякога климатикът не работи добре поради нередовно почиствани филтри или неправилно зададен режим на работа, но в други случаи се налага намесата на специализирана помощ за откриване на проблема. Не се опитвайте да отстранявате проблемите сами или да разчитате на насоките от некомпетентни лица. Само квалифицирани техници ще направят точната диагностика и ремонт. В противен случай рискувате да причините още по-сериозни повреди. Преди да се свържете с нас проверете:

При отказ на системата да се включи:

Включен ли е уредът в електрическата мрежа и има ли захранващо напрежение?
Проверете батериите на дистанционното управление.
При някои модели е нормално климатикът да заработва след 1 до 3 минути от включването му.

При недостатъчно охлаждане или отопление:

Замърсени ли са филтрите във вътрешното тяло? Препоръчително е да се почистват на всеки две седмици под течаща хладка вода, без препарати.
Зададен ли е подходящ режим на работа от дистанционното управление?

При шумове:

Нормално е при пускане, спиране или обезскрежаване да чуете шум, подобен на течаща вода (шум от протичащия хладилен агент в системата).
Нормално е по време на работа от вътрешното тяло да се чуе пукане или скърцащ звук. Това се дължи на термичното свиване и разширяване на корпуса.
В режим отопление има силно тракане от външното тяло. Вероятна причина за това е натрупан лед, който променя геометрията на тялото и се получава резонанс. В този случай изключете климатика. Никога не поливайте външното тяло с гореща вода, за да разтопите леда!

В режим отопление, периодично климатикът 'спира' да работи и не духа топъл въздух.

Нормално е при висока влажност и ниска температура на външния въздух, върху топлообменника на външното тяло да се образува скреж и да се стартира автоматично режим 'обезскрежаване'. За период между 3 и 15 минути климатизаторът обезскрежава външното тяло чрез обръщане на хладилния цикъл, след което възобновява нормалната си работа. Нормално е в този период да мига някоя от индикаторните лампи.

Сервиз климатици. Климатици Стара Загора. Климатици Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Electric | Daikin | Fujitsu | General | Toshiba | Panasonic | Hitachi